Restauratie sluisje te Tienhoven

Restauratie sluisje te Tienhoven

Restauratie van het natuursteen en stellen van nieuwe afdekker.

In opdracht van Dapper & Harder hebben wij de restauratiewerkzaamheden van het natuursteen aan een sluisje te Tienhoven uitgevoerd.

 

Tijdens de restauratie moesten wij de nieuwe afdekplaat met profilering ter plaatse aanpassen. De aangepaste afdekplaat is daarna voor een groot gedeelte opnieuw op locatie handmatig gefrijnd.

 

Het sluisje bij Tienhoven dateert uit de nadagen van de aanleg van de Waterlinie: het werd gebouwd in 1880. Nadat de Nieuwe Waterlinie in 1870 tijdens de Frans-Duitse oorlog voor het eerst onder water wet gezet (geïnundeerd) bleek een aantal tekortkomingen die in de jaren daarna werden verholpen. Het Tienhovense sluisje zorgde ervoor, dat het water in de Vecht in de polderweteringen werd tegengehouden en kon worden gebruikt voor het onder water zetten van land. Dit gebeurde, door in het sluisje een aantal balken te laten zakken, waardoor de waterloop werd afgesloten.