Paleis op de Dam

Paleis op de Dam

Restauratie van een deel van de marmeren meubelbladen

In opdracht van Rijksgebouwendienst hebben wij in 2008/2009 mee mogen werken aan de restauratie van een deel van de marmeren meubelbladen. Hierbij werden eerst de schades geïnventariseerd en gedocumenteerd, waarna de eigenlijke restauratie werd uitgevoerd en gedocumenteerd. Van elk meubelblad werd na voltooiing een restauratie rapport gemaakt waarin alle handelingen en gebruikte materialen werden beschreven.

Een overgroot deel van de meubelen stammen uit de tijd dat Lodewijk Napoleon het als paleis gebruikte (rond 1808) en is zelfs de grootste empire-collectie buiten Frankrijk.

 

Voorbeeld van schade inventarisatie:

Schade inventarisatie

 

 

 

Voltallige restauratieteam